ΔΩΡΕΑΝ

Οι κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, παρέχοντας βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όμως, η διαδικασία αίτησης για τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι περίπλοκη και συνήθως απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε έναν οδηγό αίτησης σε κοινωνικές υπηρεσίες που έχουμε φτιάξει με σκοπό να διευκολύνουμε τον κόσμο να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Ένα Βίντεο το οποίο Δημιούργησε το ΚΔΑΠ – Νηρέας στην Βέροια με σκοπό την διάδοση της γνώσης σχετικά με την διαδικασία αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ – ΕΣΠΑ για τα ΚΔΑΠ και τους παιδικούς σταθμούς 2023-2024.