ΔΩΡΕΑΝ

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να υπολογίσετε τα μόρια τα οποία έχετε για την συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα για τη πρόσβαση Βρεφικών Παιδικών Σταθμών & παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΚΔΑΠ.

Απλά συμπληρώστε τα κενά και στο κάτω μέρος της σελίδας θα σας αναγράφετε το σύνολο των μορίων που αντιστοιχούν στην αίτηση σας

*Το ΚΔΑΠ Νηρέας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτυπώσει σωστά τον υπολογισμό των μορίων, παρόλο αυτά η πλατφόρμα αυτή έχει μονό συμβουλευτικό χαρακτήρα και ουδεμιά ευθύνη φέρουμε για τυχών λάθη ή αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού.